Fusiebesprekingen

Bas Leerink sorteert voor op zijn nieuwe functie als adviseur van zorginstellingen en zorgverzekeraars bij IG&H, waar hij per 1 januari 2019 als partner aan de slag gaat. Zijn eerste advies luidt dat het ziekenhuis waar hij als bestuurder vertrekt, Medisch Spectrum Twente, ergens in de komende jaren toch echt maar moet fuseren met Ziekenhuisgroep Twente.

Zijn argument: één ziekenhuisorganisatie zal er beter in slagen het brede palet aan zorg voor de regio te behouden. Zonder fusie zou de regio Twente in de toekomst weleens bepaalde weinig voorkomende, ingewikkelde behandelingen kunnen verliezen vanwege de volume-eisen die daaraan worden gesteld. En dan zou de patiënt moeten reizen naar verder weg gelegen academische centra.

De eerste vraag is hoe erg die patiënten dat zouden vinden. Patiëntenfederatie Nederland peilde een aantal jaar geleden al hoe die hierover dachten en het antwoord was: als we zeker weten dat de kwaliteit van zorg daar goed is, vinden we dat echt wel bespreekbaar.

De optie van samenwerking in plaats van fusie lijkt nog weleens vergeten te worden

De tweede vraag is in hoeverre fusie de enige weg is om te voorkomen dat bepaalde zorg op termijn uit de regio Twente verdwijnt. Ziekenhuizen kunnen immers ook nog samenwerken natuurlijk, een optie die nog weleens vergeten lijkt te worden. Maar het ligt wel voor de hand dat zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als de Autoriteit Consument & Markt op die optie zullen wijzen als puntje bij paaltje komt, en sowieso voor een fusie geen toestemming zullen geven. Bestuursvoorzitter Ton Ruikes van Ziekenhuisgroep Twente lijkt hier al een beetje van uit te gaan, door in voorzichtige termen te reageren op het voorstel van Leerink.

Delen