Fusiegeruzie

Het was te verwachten dat er een reactie zou komen op de stellingname van Diana Monissen en André Loogman over de fusie van de Reinier Haga Groep. Volgens Jaap van den Heuvel, voormalig bestuurder van het Delftse ziekenhuis, is het ‘absoluut onzin‘ wat zij zeggen.

Daar zijn twee kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste bij de opmerking van Van den Heuvel dat macht geen rol speelde. “We wilden het hoofd bieden aan de druk van grote zorgverzekeraars op de ziekenhuizen in Nederland”, stelt hij. Zit daar geen element van macht in, toch minstens in de zin van tegenmacht? En hoe is daarbij het patiëntbelang gewogen?

Ten tweede is er dit citaat: “Er was een duidelijke mate van een incompatibilité d’humeur. Wij in Delft hadden een sterk commerciële inslag en de Hagenezen hadden alle tekenen van een gemeenteziekenhuis waaruit zij zijn voortgekomen: moeizame en langdradige discussies met veelal nihil resultaat.” Was het niet mogelijk geweest om dit vooraf in te schatten? Hadden de bestuurders voldoende elkaars nieren geproefd?

‘Hadden de bestuurders voldoende elkaars nieren geproefd?’

Die laatste opmerking van Van den Heuvel zal er trouwens ongetwijfeld toe leiden dat er nog een volgende reactie komt. Van Haagse zijde zullen ze toch not amused zijn over hoe ze hier door hem worden weggezet. We zien dat met vertrouwen tegemoet. Misschien komt er nog eens een onderzoek om de onderste steen boven te krijgen, dat zou waardevol kunnen zijn. Tot die tijd zullen mensen denken: als de een zegt dat het regent en de ander zegt dat de zon schijnt, kijken we uit het raam en mompelen we: “Er zal toch echt wel íets vallen”. 

Delen