Gapend gat

Ik weet het; 60 is het nieuwe 40 en 80 zal ongetwijfeld het nieuwe 60 zijn. Feit blijft niettemin dat de meeste mensen op enig moment een vorm van hulp – dan wel extra aandacht – nodig hebben van anderen. Omdat het allemaal wat minder soepel gaat, of omdat internetbankieren net iets te ingewikkeld en de partner overleden is, omdat koken voor zichzelf er steeds vaker bij inschiet of de steunkousen te strak zijn om zelf aan te trekken. We willen er niet aan, maar ouderdom komt doorgaans met gebreken. Hoe gezond onze leefstijl ook was/is.

In het recente verleden heeft onze overheid bedacht dat oudere mensen het liefst zolang mogelijk in hun eigen huis en omgeving bleven, en omdat men in het algemeen langer vitaal bleek dan – pak hem beet – 50 jaar eerder, leek het een goed plan om vele verzorgingshuizen te sluiten en voorzieningen te treffen die thuisblijven mogelijk maakten. Efficiënter, goedkoper en meer passend bij de behoeften van de doelgroep. Geen wolkje aan de hemelsblauwe lucht dus. Behalve dan dat de te treffen voorzieningen in de praktijk vaak lastig te realiseren waren en momenteel voornamelijk bestaan uit gemobiliseerde mantelzorgers die toch al overbelast zijn vanwege weer andere ‘geweldige’ plannen die de diverse overheden in de loop van de jaren bedachten en uitvoerden. 

Veel ouderen zitten vrijwel onopgemerkt achter hun voordeur te verpieteren

Ik weet best dat ‘we’ allemaal het liefst zelfstandig blijven wonen totdat we op een dag – liefst totaal onverwacht en in onze slaap – de laatste adem uitblazen. Toch is het volgens mij niet realistisch te denken dat dát op dít moment in onze maatschappij en cultuur ook kan. Ik hoor (ook van zorgprofessionals) veel te vaak over eenzame ouderen die – vrijwel onopgemerkt – achter hun voordeur zitten te verpieteren. En dan vraag ik me af of zij niet liever via een hip aanleunappartement, geleidelijk aan toegang hadden gehad tot zorg-op-maat in een modern woon-zorgcentrum. Ik bespeur een gapend gat tussen vitaal zelfstandig wonen en de opname in een verpleeghuis. Volgens mij moeten we dat gat snel en op moderne wijze dichten.

Delen