gecontroleerd omvallen

Substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn is voor diabetes en COPD al goed op gang gekomen, omdat de eerstelijns partijen erin geslaagd zijn tot goede verwijs- en terugverwijsafspraken met ziekenhuizen te komen. Dit stelt senior zorginkoper Erik Kramer van Zorg en Zekerheid in het tijdschrift De Eerstelijns. Voor ouderenzorg en osteoporose ziet hij deze substitutie ook op gang komen, en hij is ervan overtuigd dat het voor cardiovasculair risicomanagement eveneens gaat lukken.

Kramer stelt in het interview dat het voor een belangrijk deel aan de toegenomen professionaliteit en organisatie van de eerste lijn te danken is dat de substitutie goed begint te slagen. Maar hij zegt er ook bij dat druk vanuit de zorgverzekeraars nodig is om bij de ziekenhuizen het besef te laten doordringen dat groei geen optie meer is en dat ze zich moeten concentreren op hun kerntaken. Hiermee zegt hij dus feitelijk hetzelfde als wat Wim van der Meeren van CZ en Peter Hoppener van VGZ recent zeiden tijdens een congres over value based healthcare. Hoppener waarschuwde toen dat substitutie van zorg naar de eerste lijn er niet toe moet leiden dat de ziekenhuizen de weggevallen capaciteit toch weer gaan opvullen. Van der Meeren zei het iets beeldender: “Een deel van de instelling moet je opvullen met piepschuim omdat je niet wilt dat er nog wat gebeurt.”

Kramer gaat in De Eerstelijns nog een stap verder, door te stellen dat Nederland op dit moment te veel ziekenhuizen telt. Maar ze moeten wel via een gefaseerd proces kunnen wennen aan krimp, voegt hij eraan toe, want: “…niemand is erbij gebaat ongecontroleerd ziekenhuizen te laten omvallen.”

Delen