Gedeelde winst

Het zijn prachtige cijfers die DICA kan laten zien sinds het begin van de registraties in 2009: 56 procent afname van de sterfte na darmkankeroperaties, 47 procent afname van de sterfte na maagkankeroperaties, 17 procent afname van het achterblijven van tumorweefsel na operaties voor borstkanker. DICA kan op basis van deze cijfers terecht stellen dat haar registraties transparant maken waar verbeteringen n het zorgproces nodig zijn.

Het is dan ook verheugend nieuws dat DICA nu bekend kan maken dat de financiering ook voor 2016 weer is veiliggesteld. Initiatiefnemers Rob Tollenaar en Eric Hans Eddes benadrukken in de berichtgeving hierover hoe belangrijk het is dat hierbij de onafhankelijkheid van DICA blijft gewaarborgd. Een nadruk die ongetwijfeld iets te maken heeft met het feit dat de financiële zekerheidsstelling voor 2016 voor een deel rust op een financiële bijdrage van de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars en vertrouwen zijn begrippen die naar de mening van een aantal mensen moeilijk in één zin te verenigen zijn, maar Tollenaar en Eddes zelf zullen beslist begrijpen dat die onafhankelijkheid met deze opzet niet in het geding is. De zorgverzekeraars zijn immers zelf niet in staat om de kwaliteit van zorg te bepalen, ze zijn hiervoor afhankelijk van de medische beroepsgroepen. Maar om zorg te kunnen inkopen op basis van een goede mix van prijs en kwaliteit hebben ze die informatie wel nodig. De financiële ondersteuning die ze aan DICA verlenen, draagt daarmee bij aan hun eigen legitimiteit. Beide partijen winnen hiermee dus.

Delen