Geen failliet, wel verandering

We hoeven voorlopig geen ziekenhuisfaillissementen meer te verwachten. Tot die geruststellende conclusie komt de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van beoordeling van de financiële situatie van de veertien ziekenhuizen die er financieel het minst goed voorstaan.

Op het eerste gezicht is het vreemd dat Medisch Contact in de berichtgeving over de bevinding van de NZa ook melding maakt van de ontwikkelingen rond het Haaglanden Medisch Centrum. Hier is immers geen sprake van een faillissement, maar slechts van voorgenomen sluiting van de locatie Bronovo (wat de redactie er overigens ook keurig bij vermeldt). Toch is het wel waardevol dat de redactie dit doet, want in de social-mediareacties op de berichtgeving over die sluiting wordt de nuance soms uit het oog verloren en wordt ook zo’n bewuste keuze gepresenteerd als een faillissement in dezelfde orde van grootte als de MC Groep. Dan wordt een klein vuurtje al snel aangezien voor een uitslaande brand, en dan kunnen mensen uit het oog verliezen wat er echt aan de hand is.

Het aantal instellingen voor medisch-specialistische zorg zal de komende jaren afnemen door ontwikkelingen om de zorg betaalbaar te houden, ook zonder faillissementen

Wat er aan de hand is, is dat ons ziekenhuislandschap ook zonder faillissementen aan het veranderen is. De verwachting die de NZa uitspreekt is helder: het aantal instellingen voor medisch-specialistische zorg zal de komende jaren afnemen door ontwikkelingen om de zorg betaalbaar te houden. Waarschijnlijk is het toeval dat ze die boodschap brengt tijdens de eHealth-week die op dit moment over ons land raast, maar daarin krijgen we wel heel veel opties voorgeschoteld van hoe zorg ook op een andere manier geboden kan worden dan we de afgelopen decennia als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Wen er maar aan.

Delen