Geen gehoor

Is zorg er voor de zorgaanbieders of voor de patiënten die ervan afhankelijk zijn? Over die vraag moest de rechter zich buigen in de zaak die drie leveranciers van hoorzorg (Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel) hadden aangespannen tegen Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar wil volgend jaar nog maar twee aanbieders contracteren in plaats van drie, wat volgens die drie partijen de inkoop van hoortoestellen ‘onnodig en onverantwoord’ onder druk zet. Zilveren Kruis stelt daar tegenover dat het voor haar klanten met ouderdomsslechthorendheid hoorzorg aan huis wil gaan bieden op een door hen gekozen tijdstip, zodat ze niet steeds naar de winkel hoeven. De verzekerde hoeft bovendien geen eigen risico meer te betalen als hij meegaat met de keuze van de zorgverzekeraar.

De rechter liet zijn oren niet hangen naar de klagende partijen, en ik kan mij voorstellen dat degenen die hoorzorg nodig hebben daar niet rouwig om zullen zijn. We weten op basis van het promotieonderzoek van Aafke Victoor dat de patiënt kiest voor de meest voor de hand liggende zorgaanbieder, in dit geval hoogstwaarschijnlijk de audiciën in het dichtbijgelegen winkelcentrum. Die audiciën komt vanaf 2016 zelfs bij de patiënt aan huis én die kan gemiddeld tweehonderd euro eigen risico in zijn zak houden. Tel uit je winst, patiënt.

Het is toch vooral de omzet van die ene aanbieder die niet wordt gecontracteerd die onder druk komt te staan, waarbij het vanuit patiëntenperspectief dus zeer de vraag is of dit ‘onnodig en onverantwoord’ is. Zuur voor die ene aanbieder is het zeker, maar het is niet in het belang van de patiënt om daarmee rekening te houden.

Delen