Geen gespreid bedje

Met de benoeming van Ella Kalsbeek kiest de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wederom voor een voorzitter die zelf geen huisarts is. Kalsbeek zat ruim vijftien jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer en was staatssecretaris van Justitie. Ze kent dus het politieke veld. Bovendien is ze sinds zes jaar bestuursvoorzitter van Altra, gespecialiseerd in jeugdzorg en speciaal onderwijs, en kent ze dus de zorgwereld en een belangrijk onderdeel van het voor huisartsen relevante maatschappelijk veld.

Kalsbeek volgt Steven van Eijck op, die na acht jaar zijn maximale bestuurstermijn heeft vol gemaakt. In tegenstelling tot zijn voorganger, Bas Vos, is hij iemand die liever via overleg tot werkbare compromissen komt dan de barricaden op te gaan. Onder voorzitterschap van Van Eijck kwam in 2012 het akkoord tot stand met het ministerie van VWS, het vierde belangrijke akkoord in de gezondheidszorg dat VWS sloot.

“De patiënt is de winnaar van dit akkoord”, merkte Van Eijck bij de ondertekening op. Dit betekent niet dat Kalsbeek in een gespreid bedje stapt. Met de veranderingen die zich nu in de zorg afspelen, komt de komende jaren heel veel werk op de huisartsen af. Bovendien moeten zij intensiever gaan samenwerken met andere zorgprofessionals, de wijkverpleegkundigen volop. En voor veel huisartsen zal het beslist even wennen zijn een zorgprofessional naast zich te krijgen die net als zij heel veel kennis van zaken heeft.

Delen