Geen incident

Sander Gerritsen zegt bij zijn vertrek als directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in een interview voor Zorgvisie dat een paar heilige huisjes omver moeten. Hij vat dit samen als: minder marktwerking en meer inzetten op passende zorg. In die opvatting staat hij niet alleen, want het thema passende zorg staat ook heel nadrukkelijk op de agenda’s van de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

Met passende zorg worden ook problemen als personeelstekorten en betaalbaarheid van de zorg aangepakt, stelt Gerritsen. Dat is inderdaad waar het bij de werkagenda passende zorg allemaal om draait. Maar het is wel een proces dat om een lange adem vraagt. Wellicht veel langer dan hij zich – in ieder geval wat die personeelsproblemen betreft – lijkt te realiseren.

‘De personeelsproblematiek in de zorg is veel fundamenteler dan een incident’

Gerritsen zegt het acute personeelsprobleem waar de ziekenhuizen nu mee te kampen hebben te zien als een ‘hardnekkig incident’. Als het ziekteverzuim op termijn weer daalt naar het niveau van voor corona, zullen de huidige nijpende personeelsproblemen ook voor een groot deel verdwijnen, stelt hij.

Dat is echter zeer de vraag. Het ziekteverzuim zal inderdaad op termijn wel weer wat dalen, als er tenminste geen nieuwe coronagolf komt. Maar de personeelsproblematiek in de zorg is veel fundamenteler dan een incident.

Die problematiek zal de komende jaren eerder nog groter worden dan kleiner, voordat de activiteiten in het kader van de werkagenda passende zorg hun vruchten beginnen af te werpen.

Delen