Geen interesse

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Maar liefst 63 procent van de ondervraagden uit een Een Vandaag onderzoek geeft aan bang te zijn dat de zorgverzekeraars toegang zullen krijgen tot het elektronisch patiëntendossier. Waar zijn deze mensen precies bang voor, vraag ik mij af. Een rondje langs mijn Facebookvrienden leert mij dat een vriendin van mijn dochter wegens chronische gezondheidsklachten een anusstimulator heeft gekregen. Een man uit mijn straat is na twee hartaanvallen arbeidsongeschikt verklaard en doet nu vrijwilligerswerk. Een neef van me zet zich in voor de patiëntenvereniging van mensen die dezelfde rugaandoening hebben als hij.

Zelf ben ik niet zo actief op Facebook, maar mijn zorgverzekeraar mag van mij best weten dat de kwaliteit van mijn ogen dermate slecht is dat ik niet gerechtigd ben een rijbewijs te halen, dat ik ooit RSI heb gehad  en dat ik in de jaren negentig door overspannenheid vier maanden niet in staat ben geweest om te werken. Wat zou het als mijn zorgverzekeraar dit weet? De tegenstanders van het EPD die roepen dat de zorgverzekeraars toch al veel te veel van ons weten, hebben in zoverre gelijk dat wij zelf via social media en openlijke betrokkenheid bij patiëntenverenigingen allerlei gezondheidsinformatie over onszelf op straat gooien. Wij zijn allemaal ego’s op zoek naar onze fifteen minutes of fame.

Wie denkt dat een zorgverzekeraar interesse heeft in deze informatie, leidt aan grenzeloze zelfoverschatting, óf begrijpt niet hoe zorgverzekeraars beleid ontwikkelen, óf beide. Beleid ontwikkelen doe je niet op basis van individuele cases, dat is veel te arbeidsintensief. En samenzweringstheorieën zijn leuk voor boeken en films, maar in het dagelijks leven heb je er zo weinig aan. Zorgverzekeraars die dingen van individuen willen weten? They couldn’t care less.

12 Reacties Reageer zelf

 1. patient2punt0
  Geplaatst op 14 november 2012 om 10:38 | Permalink

  Mensen worden nu ook al voor aanvullende verzekeringen geweigerd op grond van hun medische voorgeschiedenis. Weliswaar blijkt die voorgeschiedenis tot nu toe uit hun declaratiegedrag en niet uit hun elektronisch patiëntendossier. De stelling dat de zorgverzekeraar niet geïnteresseerd is in je medische geschiedenis om beleid mee te voeren is misschien correct, maar die geschiedenis kan wel degelijk gevolgen hebben voor je verzekeringstoekomst. Nu al.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 14 november 2012 om 10:45 | Permalink

  Dat is volstrekt geen nieuws. Toen ik twaalf jaar geleden voor mezelf begon, sloot ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Een uitsluitingsclausule daarin is arbeidsongeschiktheid door schade aan mijn ogen. De verzekeraar vond het risico te groot. Het is niet anders. Ik kan mij daar wel boos om maken, maar daar schiet ik niets mee op.

 3. patient2punt0
  Geplaatst op 14 november 2012 om 13:30 | Permalink

  Maar dat geeft toch juist aan dat de verzekeraar wel degelijk iets ‘doet’ met je ziektegeschiedenis, om het woord ‘interesse’ even te vermijden? Misschien lees ik je blog verkeerd, maar daarin lees ik de stelling dat je ziektegeschiedenis geen gevolgen heeft voor je verzekeringstoekomst.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 14 november 2012 om 17:26 | Permalink

  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een één op één contract tussen een zorgverzekeraar en een verzekerde. Als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekeraar rechtstreeks aan hem uit. Een zorgverzekering sluit je af op een andere grondslag. Daarmee betaal je premie op basis waarvan de zorgverzekeraar zorg voor je inkoopt. Maar dat doet hij niet voor één verzekerde maar voor het collectief.

 5. Maaike de Vries
  Geplaatst op 14 november 2012 om 21:12 | Permalink

  In Nederland hebben zorgverzekeraars een aannameplicht, althans voor zvw-vergoede zorg. Ik deel Frank’s mening; mijn individuele gegevens zijn niet interessant op het moment dat ik alleen een basisverzekering wil afsluiten.

 6. patient2punt0
  Geplaatst op 15 november 2012 om 00:40 | Permalink

  En deze tweets van @vphuisartsen? ” @FrankvanWijck interesse in pat geg onzin? ZV leveren huisartsen patiëntlijstjes met medic.gegevns met vraag of medicatie nog wel nodig is!”

  en

  “@FrankvanWijck interesse in pat geg onzin? Sterker nog, ze boden zelfs geld als medicatie werd afgebouwd.”
  https://twitter.com/VPHuisartsen/status/268854645022138369
  https://twitter.com/VPHuisartsen/status/268854969044725760

 7. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 15 november 2012 om 09:50 | Permalink

  In dat geval gaat het om patiëntcategorieën, zoals mensen met een bepaalde chronische aandoening, niet om individuen. De kritische evaluatie of een geneesmiddel na verloop van tijd nog wel nodig is, is een kerntaak van de huisarts. En het is terecht dat de zorgverzekeraar die huisarts daar op gezette tijden aan herinnert.

 8. G K Mitrasing
  Geplaatst op 15 november 2012 om 12:54 | Permalink

  Ik weet niet waar dit speelt maar medicatie verhaal met zv die “terecht die huisarts daar op gezette tijden aan herinnert” komt bij mij niet voor en ik geloof niet dat ik een betere huisarts zou zijn. Chron. medicatie wordt veelal met patient en apotheker besproken.

 9. ANH Jansen
  Geplaatst op 15 november 2012 om 13:06 | Permalink

  http://www.rvz.net/uploads/docs/Achtergrondstudie_naar_de_bijdrage_van_verzekeraars_aan_de_houdbaarheid_van_het_zorgstelsel.pdf

  De link met uitleg over het systeem en hoe het werkt.

  Dank voor de informatie over de prive omstandigheden. Maar verder is de blog weer als vanouds; totale onzin en getuigend van complete tunnelvisie en een gebrek aan kennis over hoe het systeemmodel Zorgstelsel 2006 in elkaar steekt en wat verzekeraars drijft tot de daden die zij laten zien.

  Heeft F v W de Restitutie Polis niet gezien? Dat is zuiver 1 op 1 relatie tussen verzekeraar en verzekerde. De verzekerde betaalt de verzekeraar en nominale premie en betaalt zelf de zorgaanbieders naar eigen keuze en krijgt achteraf de kosten door de verzekeraar rechtstreeks uitbetaald. De hoogte van de restitutie verschilt per polis en per zorgaanbieder. De relatie verschilt in niets met die van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

  Natuurlijk kent de ziektekostenverzekering volgens de Zvw nog de acceptatieplicht, verbod op premiedifferentiatie en verbod op risico selectie. En in de Zvw gelden de WMG regels die bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet gelden.

  Principe van de 1 op 1 staat echter als een paal boven water.

  En daarmee staat ook vast de interesse van de verzekeraar in het individu!

  Verzekeraars kijken natuurlijk ook naar collectieven. Spreiding van risico’s is immers kern van verzekeren. Dat geldt ook voor de arbeidsongeschiktbheidsverzekeringen. Als F v W de enige gegadigde was voor zo’n verzekering was de premie veel hoger dan hij nu moet betalen, inclusief uitsluitingen.

  Ook bij de In Natura verzekeringen kijken verzekeraars naar de schadelast per individu en proberen in te schatten wat de potentiele schadelast zou kunnen zijn. De marketing activiteiten van de verzekeraars wijzen daar ook op; winstgevende verzekerden zijn jongeren, studenten en ambtenaren. Voorzienbaar verlieslatend zijn chronisch zieken, ouderen en verzekerden met genetische defecten.

  Dit heeft te maken met de vergoeding voor de verzekeraars via de inkomensafhankelijke premie en het risico vereveningsfonds.
  Per aandoening krijgen verzekeraars per patient een vast bedrag op voorhand uitgekeerd. De ex ante risico verevening. Via de achteraf verevening, de ex poste, worden de risico’s gelijk getrokken die de ex ante niet pakte of niet kan voorzien.

  De 1 op 1 relatie moet nu toch wel duidelijk zijn? En dus ook het belang van verzekeraars in het individu!

  Waarom komt ketenzorg niet van de grond? Omdat verzekeraars er geen voordeel bij hebben! Door het ex ante systeem lijden verzekeraars voorzienbaar verlies op deze groep chronisch zieken. Het gaat er bij verzekeraars immers om om onder het maximaal toegestane bedrag per aandoening te blijven. Dat is het verdienmodel van verzekeraars. Met de afschaffing van de ex poste verevening wordt de druk op de verzekeraar nog groter en daarmee ook de druk op de potentiele risico selectie.
  De verdere uitdunning van het pakket is daarbij een groot gevaar voor de zorg; in de aanvullende verzekeringen gelden de klassieke regels van de verzekeraars en daarbij kijken de verzekeraars naar het individu in alles wat deze doet. Sociale media zijn dan ook een goudmijn voor verzekeraars. En het bijhouden van de kennis over het individu is allang niet meer handmatig; alles gaat via heel slimme software.

  En niet vergeten; de verzekeraars weten al ontzettend veel over de verzekerden. Hun databanken gaan heel ver terug in de tijd, ze waren tot 2006 immers dezelfde ziekenfondsen die ze nu verafschuwen. Alles op BSN gesorteerd. Declaraties, ex ante en informatie voor de’controle van de declaraties geven de verzekeraars al heel veel info. Afwijzing voor een rijbewijs kunnen verzekeraars niet te weten komen, maar heeft natuurlijk voor de toekomst wel gevolgen. Wat voor soort ziekte is dat wel niet? En zouden de toekomstige kosten wel niet zijn? En bedenk daarbij dat Zvw en delen van de ABWZ worden samengevoegd.

  RVZ is nu bezig met een onderzoek naa de solidariteit in de zorg en hoe deze te behouden. Eerste achtergrondstudie is nu beschikbaar. Eindconclusie; met een publieke verzekeraar wordt heel veel narigheid voorkomen. Tot diezelfde conclusie kwam de OECD in 2003 ook al en bevestigde het nog eens in 2010.
  RVZ had er 32 pagina’s voor nodig en sprak daarvoor met alle topmannen van de grote verzekeraars. Wij van WC Eend adviseren WC Eend is dan het gevaar, maar de ingehuurde expert prikte daar doorheen. De expert legt in 32 pagina’s ook even het systeem uit.

  Laat F v Wijck daar zijn voordeel mee doen.

 10. Dalmolen
  Geplaatst op 15 november 2012 om 14:44 | Permalink

  Eens met Frank!
  a) de verzekeraar weet inderdaad al veel via de deklaraties
  b) als iemand slechtziend is en beter niet tot het verkeer kan worden toegelaten dan zou ik, als medeweggebruiker, kan ik er geen probleem in zien dat iedereen dat weet zodat ik dat “gevaar op de weg” dan ook niet tegenkom.
  Heb toch wel vaak het idee dat mensen die iets te verbergen lijken te hebben, tegen die grote boze verzekeraar zijn die teveel prive informatie zou hebben…
  Het wel beschikbaar hebben van informatie zou er ook toe kunnen leiden dat de verzekeraars hun focus verleggen naar die plaatsen waar die nodig is.

 11. Sylvia Veereschild
  Geplaatst op 16 november 2012 om 10:32 | Permalink

  Frank,
  Dank je wel voor dit artikel. Mijn verzekeraar weet dat ik een risicovolle en dure patient bent; hij betaalde tenslotte de rekening. Overstappen naar een andere verzekeraar of het krijgen van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering kan ‘wel’ omdat het bij wet geregeld is: Maar ik moet een opslag betalen die zó hoog is dat ik mijn eigen bedrijf moest beeindigen. (Ik heb trouwens een ton minder hypotheek kunnen krijgen omdat ik een opslag van 187% heb op de bijbehorende levensverzekering.) Wat ik hiermee wil zeggen is dat alles al bekend is: met of zonder EPD. Als patient heb ik de ervaring dat echt niet leuk om tijdens de chemo zelf na te moeten denken over contraindicaties van andere medicijnen (medicatieveiligheid). Het is al helemaal niet om te lachen als je dubbele -vaak pijnlijke- behandelingen moet ondergaan omdat er geen gegevens zijn in het weekend en ‘we het dan nog maar een keer over doen’ voor de zekerheid. (overbehandeling / kostenbesparing). Ik ben blij dat het VZVZ gelukt is om de infrastructuur (EPD) te behouden. Ik respecteer ieder zijn mening over dit onderwerp maar als grootverbruiker ben ik vooral voor veilige en betaalbare zorg. Nu elke patient zelf kan bepalen of hij meedoet door opt-in of opt-out wordt hier in elk geval aan gewerkt en komen we (samen) verder.

 12. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 16 november 2012 om 11:51 | Permalink

  Bedankt voor je heldere nuancering Sylvia. En voor het heldere beeld dat je schetst over overbehandeling en gebrekkige medicatiebewaking. Daar kan de zorg nog wat lessen ui leren.