Geen nieuws, toch relevant

Eigenlijk is het geen nieuws wat KPMG stelt in zijn nieuwe jaarrapport over de gezondheidszorg. We weten al dat een drastische herinrichting van het zorglandschap nodig is om de zorg toegankelijk te houden. En dat samenwerking, preventie en innovatie daarin de sleutelwoorden zijn, is ook geen rocket science.

Toch is het relevant dat ook KPMG zo benadrukt dat niets doen geen optie is en dat we niet aan flipping the pyramid ontkomen: het zorgstelsel omgooien van ziekenhuiszorg naar een wijkgerichte aanpak. Danka Stuijver maakt in haar column pijnlijk duidelijk hoezeer het op dit moment kan ontbreken aan oplossingen in de wijk.

De eerste stap om hieraan iets te doen, is de vorming van integrale zorgteams in de wijk, stelt KPMG. De regiobeelden die daartoe worden ontwikkeld in het kader van het VWS-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek schetsen het kader hiervoor. En de interactieve regiokaart voor de huisartsenzorg van LHV, NHG en InEen brengt mooi in beeld wat in regio’s al wel of nog niet gebeurt. Op basis daarvan kan verder worden gebouwd.

‘Welke kant we op moeten is duidelijk. De boodschap nu is: doen’

Het punt is echter wel dat mensen nodig zijn om alle zorg te bieden die in die regio’s nodig is. Dat probleem blijft. Danka Stuijver wijst er terecht op dat digitaliseringsprojecten de ruimte moeten krijgen, maar dat daarnaast ook handen aan het bed nodig zijn. Ze noemt in dit kader een dienstplicht in de vorm van een zorgplicht als optie. Dat is in lijn met wat Jan Kremer en Diederik Gommers stellen () in hun RVS-tweegesprek: een soort maatschappelijke stage.

Om kort te gaan: steeds meer lijnen, organisaties en opiniemakers wijzen in dezelfde richting. Welke kant we op moeten is duidelijk. De boodschap nu is: doen.

Tot zover voor nu, tijd voor een coronaproof thuisvakantie. Mijn eerstvolgende blog leest u hier op maandag 4 januari. Blijf gezond.

Delen