(Geen) probleem

De taxibranche maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in het ziekenvervoer. Opdrachtgevers als gemeenten en zorgverzekeraars betalen steeds minder voor hun diensten, stellen ze. KNV Taxi, actief in Zuid-Nederland, beschrijft de eigen situatie om aandacht te vragen voor wat het als een landelijk probleem beschouwt.

Dat het beeld landelijk is, zal zeker kloppen. Of het ook een probleem is, is een kwestie van interpretatie. Voor de taxibedrijven die voor een deel van hun omzet verantwoordelijk zijn voor dit vervoer natuurlijk wel. Maar het is wel een probleem dat valt binnen het normale ondernemersrisico. Een bedrijf kan alleen duurzaam succesvol blijven als het meebeweegt met de veranderende marktomstandigheden. De taxibedrijven zullen dus andere markten moeten aanboren.

Voor de samenleving wordt de geschetste situatie pas een probleem als het de patiënt of cliënt benadeelt. En hiervan is alleen sprake als de continuïteit van het voor hen noodzakelijke vervoer in gevaar komt. Voor ziekenvervoer van patiënten hoeft dit niet het geval te zijn als familieleden of vrijwilligers beschikbaar zijn die het vervoer voor hun rekening kunnen nemen. Voor cliënten die naar dagbesteding moeten worden vervoerd kunnen vrijwilligers ook een rol spelen. Maar aanbieders kunnen ook cliënten onderwijzen om zelfstandig te leren reizen. Of ze kunnen wijkgerichte oplossingen voor dagbesteding ontwikkelen. Beide gebeuren in de praktijk ook al op diverse plaatsen in het land. Dus landelijk ja, maar het als een probleem neerzetten is eenzijdig geredeneerd.

Delen