Geen recht op alles

Het is dat het te laat in het jaar onder de aandacht komt, anders had ‘budgetpolis’ wellicht een goede kans gemaakt om woord van het jaar te worden. Het gaat iedereen aan tenslotte, want de zorgpolis die iemand afsluit, bepaalt zijn ruimte om te kiezen uit het beschikbare zorgaanbod.

De een stelt dat de zorgverzekeraars met de budgetpolis ‘inzetten’ op zorgsturing. De ander vindt dat de zorgverzekeraars de verzekerden ‘dwingen’ naar een beperkt aantal zorgaanbieders. Natuurlijk heeft iedereen recht op zijn eigen mening.

Mijn mening is dat de zorgverzekeraars met het aanbieden van de budgetpolis doen waarvoor ze bedoeld zijn in het huidige zorgstelsel: hun verzekerden uit het totale zorgaanbod een selectie bieden op basis van prijs en kwaliteit.

In een aantal polissen is die selectie beperkt tot tussen de twintig en veertig ziekenhuizen en ik verbaas mij over het feit dat dit weerstand opwekt. Als die twintig tot veertig ziekenhuizen de kwaliteit bieden die we als verzekerden mogen verwachten, hebben wij niets te klagen. En wie pretendeert zelf een goede kwaliteitsinschatting te kunnen maken en dus een ruimere keus wil, kan simpelweg meer betalen voor een polis met meer keuzemogelijkheden.

Aan keuzevrijheid mag best een prijskaartje hangen.  Net zoals de ziekenhuizen afscheid hebben moeten nemen van de gedachte dat ze een recht op groei hebben, wordt het tijd dat verzekerden afscheid nemen van de gedachte aan recht op alles.

Delen