Geen veilige haven

Het kan onmogelijk als een verrassing komen dat het Havenziekenhuis zich door zijn wankele financiële positie genoodzaakt ziet om zichzelf nog dit jaar om te vormen tot een poliklinisch centrum. Het ziekenhuis lijdt al meerdere jaren verlies en ook een groeiende patiëntenstroom hielp niet om het tij te keren.

De vraag is hoe erg het vanuit het patiëntenperspectief gezien is dat het ziekenhuis nu drastische maatregelen moet nemen om het hoofd boven water te houden. Uit de berichtgeving kunnen we afleiden dat de patiëntenzorg niet in gevaar komt, want het IJssellandziekenhuis en het Erasmus MC kunnen na de omvorming de opnamen en operaties voor hun rekening gaan nemen die het Havenziekenhuis nu nog zelf doet. De ene unieke functie waarmee het ziekenhuis zich echt onderscheidt – de behandeling van tropische ziekten – kan in samenwerking met het Erasmus MC overeind blijven. En de Rotterdamse regio heeft geen gebrek aan ziekenhuizen en klinieken, dus de continuïteit van de patiëntenzorg komt niet in gevaar en er blijft keuze.

Dat de contracten met de zorgverzekeraars zich ‘ongunstig’ ontwikkeld hebben, zoals in de berichtgeving te lezen valt, begrijp ik dan ook wel. Al kun je je wel afvragen of die kwalificatie ‘ongunstig’ niet heel erg vanuit het perspectief van de continuïteit van de organisatie geredeneerd is. Het Udense ziekenhuis Bernhoven hoor ik niet klagen over omzetdaling.

Delen