Geketend

Twee inwoners van Zwanenburg en Halfweg ketenden zichzelf afgelopen zaterdag vast aan de brug die deze twee Noord-Hollandse gemeenten met elkaar verbindt. Ze protesteerden hiermee – samen met ongeveer honderd actievoerders – tegen de voorgenomen sluiting van verzorgingshuis eigen Haard. Net als veel andere verzorgingshuizen in ons land moet het sluiten als gevolg van het kabinetsbeleid om ouderen langer in hun eigen leefomgeving te laten wonen. Mensen die nu al in een verzorgingshuis wonen, behouden recht op plaats in een instelling, benadrukt staatssecretaris Martin van Rijn in de discussie die hierover wordt gevoerd. Voor de verzorgingshuisbewoners van Zwanenburg en Halfweg betekent dit dus dat zij moeten verhuizen en daarmee hun vertrouwde woonomgeving moeten verlaten.

Toch is er alternatief. In beide gemeenten (respectievelijk 7565 en 2330 inwoners) is de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar oververtegenwoordigd. Ook het aantal 65-plussers is hoger dan gemiddeld. Deze mensen kunnen ook afspraken met elkaar maken over de verdeling van vrijwilligerswerk die garandeert dat hun oudere medebewoners op een verantwoorde wijze zelfstandig kunnen blijven wonen. Het zijn allebei kleinschalige gemeenten met, zo blijkt uit onderzoek, een grote saamhorigheid, een boeiend verenigingsleven een uitgebreid vrijwilligersnetwerk en goede voorzieningen. De basis is er dus, maak daar dan gebruik van. Verbondenheid werkt beter dan ketens.

Delen