Geketend

De vernietiging van de zelfstandige openbare apotheker gaat een nieuwe fase in, lees ik op Farmaactueel.nl. Het is een reactie op het bericht dat de Associatie van ketenapotheken (ASKA) met Achmea Zorg en Agis Zorgverzekeringen een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend.

In het licht van de liberalisering van de farmaciemarkt per 1 januari 2012 is deze samenwerking een logische stap. De samenwerkende partijen willen hierin komen tot doelmatige geneesmiddeleninkoop en een efficiënte opzet van rapportages en declaraties. En gelet op het feit dat ASKA de belangen behartigt van 550 centraal geleide apotheekbedrijven en Achmea en Agis samen 4,8 miljoen verzekerden vertegenwoordigen, kunnen deze samenwerkingspartners écht wel wat betekenen in het afgesproken traject. Sterker nog: het is te hopen dat de andere zorgverzekeraars ook tot zulke samenwerkingsafspraken komen met ASKA. Doelmatige geneesmiddeleninkoop vertaalt zich immers in doelmatige besteding van middelen en dus in een betaalbare zorgpremie voor verzekerden. Het levert kortom een bijdrage aan het betaalbaar houden van de zorgkosten. En onder de streep heeft dat voor de verzekerde meer waarde dan de vraag of de apotheker bij wie hij zijn geneesmiddelen betrekt zelfstandig is of functioneert onder de vlag van een keten.

Bovendien: apothekers roepen al jaren zó hard (en terecht) dat ze geen ondernemers zijn maar zorgverleners. Wat is er dan mis mee om voor een keten te werken en je werktijd optimaal aan patiëntenzorg te kunnen besteden omdat de organisatie achter je alle andere zaken voor zijn rekening neemt? Ik durf te wedden dat degene die op Farmaactueel.nl reageerde zelf ook niet meer zijn boodschappen doet bij de dorpskruidenier, maar bij de dichtstbijzijnde supermarkt. Zulke grote jongens letten immers op de kleintjes, en dat voel je in je portemonnee.

Delen