Geld als goede reden

Hoogleraar reumatologie Mike Nurmohamed (VUmc) kreeg eind vorige week flinke tegenwind in het Lagerhuisdebat van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en Nefarma over biosimilars. Hij stelde dat geld geen reden mag zijn om mensen die een biologisch geneesmiddel gebruiken en daarop goed zijn ingesteld om te zetten op een biosimilar.

Bogin-voorzitter Martin Favié en contractmanager farmacie bij Menzis Henk Eleveld waren dit faliekant met hem oneens. En Bert Benraad, apotheker van de Maartenskliniek, ging nog een stap verder. Hij stelde dat zijn kliniek gewoon al aan de slag gaat: reumapatiënten worden daar binnenkort omgezet van een biologische TNF-alfaremmer naar een – veel goedkopere – biosimilar. Kernelement in dit beleid is dat de patiënten uitleg krijgen over deze omzetting en de vraag krijgen voorgelegd of ze ermee akkoord gaan. Is het antwoord nee, dan behouden ze gewoon de TNF-alfaremmer. Is het antwoord ja en blijkt de biosimilar bij hen tot problemen te leiden, dan keren ze gewoon terug naar die TNF-alfaremmer.

Nurmohamed slaagde er niet in Benraad, Eleveld en Favié te overtuigen van zijn stelling dat eerst meer onderzoek nodig is voordat deze stap verantwoord kan worden gezet. Het feit dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen recent het standpunt heeft verkondigd dat omzetting verantwoord is als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, hielp hem niet bepaald.

Tijdens het hele debat zat ik mij af te vragen wat ik zelf als patiënt zou doen. Mijn conclusie was dat ik zou open staan voor de vraag van Benraad. Ook patiënten hebben een verantwoordelijkheid om de kostenontwikkeling in de zorg beheersbaar te houden.

Delen