Geldkwestie

Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis in Groningen, wil duidelijkheid, en snel ook , De coronacrisis heeft zijn ziekenhuis opgezadeld met een enorme omzetderving en die moet linksom of rechtsom worden gecompenseerd. Het geld hiervoor kan deels uit de reserves van de zorgverzekeraars komen, stelt hij, maar mogelijk ook voor een deel rechtstreeks van het Rijk.

Een interessante vraag hierbij is: ja maar hoeveel moet dan precies worden gecompenseerd? Een crisis is immers altijd een kans en deze crisis biedt een uitgelezen kans om te bezien wat de waarde is van zorg. Eind vorige maand publiceerde CNN een opinieartikel van twee Amerikaanse artsen die zich afvragen of het wel zo erg is dat enige tijd geen reguliere zorg kon worden geboden – ‘some do better with less medical care’ – en willen weten of hieruit geen lessen kunnen worden getrokken voor de toekomstige inrichting van het zorglandschap. Hun verwijzing naar een ouder artikel uit Social Science & Medicinemaakt duidelijk dat het niet de eerste keer is dat de waarde van medische zorg ter discussie wordt gesteld.

Is het wel zo erg dat er enige tijd geen reguliere zorg kon worden geboden?

Econoom Marcel Canoy schreef recent nog over het gegeven dat sprake is van onnodige zorg – ook buiten de ziekenhuizen trouwens – en dat de huidige situatie een uitgelezen kans biedt om te voorkomen “dat we weer terugvallen in oude gewoonten en weer massaal naar de huisarts gaan voor Jan Doedel.” Zeker. Maar als het inderdaad lukt om dat te voorkomen, heeft dat wél gevolgen voor de hoeveelheid geld die we in de toekomst aan de zorg hoeven uit te geven.

Delen