gemeentelijke verschillen

Politieke partijen die volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen willen winnen, moeten seniorenbeleid ontwikkelen. Senioren hebben geld, zij hebben wensen, en ze hebben concrete behoeften op het gebied van zorg en ondersteuning. En ze willen ook best verhuizen naar seniorenwoningen die aangepast zijn aan de situatie die hun levensfase met zich meebrengt, zo blijkt uit ledenonderzoek van ouderenorganisatie ANBO.

Het punt is alleen dat die seniorenwoningen er nog onvoldoende zijn. Om dit te veranderen, moeten seniorenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties op lokaal niveau gaan samenwerken, stelt ANBO. Toen ABC Zorgcomfort seniorenwoningen mét zorg wilde gaan aanbieden, ontdekte het dat de bereidheid tot die samenwerking niet altijd vanzelfsprekend is. Het trof bijvoorbeeld een woningcorporatie die zei: huur dat pand maar en zorg maar dat je er mensen voor vindt. Dat is geen samenwerken, maar een leegstandprobleem doorschuiven. Toen ABC uiteindelijk wel een woningcorporatie vond die open stond voor haar idee, Vryleve, hadden ze samen wat uit te leggen aan de gemeente. Het pand dat ABC en Vryleve op het oog hadden voor verhuur aan zorgbehoeftige senioren, moest een woonbestemming krijgen. Maar vanwege het uitgangspunt dat 24/7 een professional beschikbaar moest zijn voor het verlenen van acute zorg, moest het pand ook verblijfsruimte bieden aan een medewerker van ABC, inclusief een bed en een douche. Maar die woont er toch niet, ABC en Vryleve? Nee gemeente, die woont er niet. Maar hoe moet dat dan als het de bedoeling is dat wij jullie wel een woonbestemmingsvergunning geven voor dat pand? Tja gemeente, daar moet je flexibel voor zijn.

En gelukkig was deze gemeente dat ook. Maar dit voorbeeld toont wel aan dat landelijke blauwdrukken niet bestaan voor lokale oplossingen. Er bestaat alleen flexibiliteit. Of niet natuurlijk.

Delen