Gemengde agenda

Het is een beetje raar dat de Agenda voor de Zorg juist nu komt met het advies aan het nieuwe kabinet om niet te investeren in een systeemverandering, maar in vernieuwende zorg. De waarschuwing geen energie aan een systeemverandering te verspillen was misschien op zijn plaats in de periode voor 15 maart, toen de SP nog een grote mond opzette over het Nationaal Zorgfonds. Maar nu de verkiezingsuitslag dit idee naar de prullenbak heeft verwezen door de SP kleiner in plaats van groter te maken, hoeft voor een grote systeemverandering niet meer gevreesd te worden. Het devies van de nieuwe coalitie zal duidelijk zijn: verbeteringen doorvoeren binnen het huidige stelsel. Terecht natuurlijk.

Het devies voor nieuwe coalitie: verbeteringen doorvoeren binnen het huidige stelsel

Kijken we dan naar die verbeteringen die de Agenda voor de Zorg voorstelt, dan valt in de eerste plaats de nadruk op die wordt gelegd op het betrekken van de patiënt. Enerzijds terecht natuurlijk, want zorg gaat over patiënten. Maar anderzijds ook een opvallend advies om aan de politiek te verstrekken. Het zijn juist de zorgaanbieders en zorgverzekeraars die de patiënt moeten betrekken bij de inrichting van de zorg en de ontwikkeling van richtlijnen en beleid. Gelukkig zien we dit beide partijen ook steeds meer doen.

Wat wel logisch is, is de brede aanpak die de Agenda voor de Zorg voorstaat op het gebied van preventie. Ze stelt een preventieakkoord voor tussen de ministeries van VWS en SZW, de gemeenten, de sociale partners en de partijen in zorg en ondersteuning. Je kunt daar voor de volledigheid nog de scholen en de buurt- en wijkcentra aan toevoegen, maar het idee is in ieder geval goed. Meer structurele en ministerie-overstijgende aandacht voor preventie is zeker een thema dat binnen “verbeteringen doorvoeren binnen het huidige stelsel” een plaats verdient.

Delen