Gespletenheid

Een boze reactie van Jaap van den Heuvel (Reinier de Graaf) op het bericht op Skipr dat zorgverzekeraar CZ een volumenorm gaat hanteren voor schisisoperaties. CZ moet eens gaan beseffen dat kwantiteit geen kwaliteit is, stelt Van den Heuvel. Hij vraagt zich af wanneer CZ eens gaat kijken naar de resultaten van de ingrepen.

Wim van der Meeren van CZ laat er geen gras over groeien. De verzekeraar kijkt al zo veel mogelijk naar de resultaten van ingrepen, reageert hij. “Helaas zijn die nog veel te weinig transparant. Tot die tijd zijn procesindicatoren als volume en organisatie van de zorg redelijk goede voorspellers van kwaliteit.”

Wie heeft gelijk? Allebei natuurlijk. Van den Heuvel heeft gelijk als hij stelt dat kwantiteit geen kwaliteit is. En Van der Meeren heeft gelijk als hij stelt dat inkopen op basis van kwaliteit alleen mogelijk is als de zorgaanbieders die kwaliteit inzichtelijk maken. Anders gaan de zorgverzekeraars zelf kwaliteitsnormen opstellen, maar dat willen de zorgaanbieders ook weer niet.

De huidige bekostigingssystematiek beloont niet per se de beste zorg, zei oud-minister van VWS Ab Klink afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad. Dit zullen zowel Van den Heuvel als Van der Meeren met hem eens zijn. Als ze er iets aan willen veranderen, moeten ze beiden in beweging komen. Gemeenschappelijke grond vind je niet als je allebei stil blijft staan.

Delen