Geste

Het feit dat bestuurders, zorgverzekeraars en politici slechts een gering publiek draagvlak hebben bij bezuinigingen op de zorg, betekent volgens hoogleraar Kim Putters dat we de keuzes over die bezuinigingen niet aan deze drie partijen kunnen overlaten. Ze moeten de beslissingsmacht delen met de patiënt, stelt hij.

Putters zegt dit naar aanleiding van het onderzoek van TNS Nipo naar het draagvlak voor besluitvorming rond de zorg. De uitkomst hiervan is dat de geënquêteerden vinden dat keuzes over bezuinigingen in de zorg het best kunnen worden gemaakt door patiënten- of artsenorganisaties. De vraag is echter hoe dit er in de praktijk uit zou moeten zien. Alle maatregelen om kosten te besparen in de zorg – het basispakket verkleinen, een eigen bijdrage voor huisartsenzorg, hogere eigen bijdragen, betalen voor ziekenhuisverblijf – zijn uiterst impopulair bij de burger. En de artsen zeggen: wij willen gewoon al onze patiënten behandelen, over pakketkeuzes of andere bezuinigingen moet de politiek maar beslissen.

Daarmee komen we dus geen stap verder. Je kunt je dan ook afvragen of Putters gelijk heeft als hij stelt dat het delen van de beslissingsmacht geen geste is, maar bittere noodzaak. Ik heb stellig de indruk dat minister Edith Schippers haar oproep: ‘Denk mee over de bezuinigingen in de zorg en geef mij uw ideeën hierover’ wel degelijk als een geste ziet. Of u er wel of niet op in gaat, is natuurlijk geheel aan u. Maar ik zou het een aardige geste van u vinden als u het wel deed.

Delen