Geweld signaleren

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld. Zij stelden meer dan 25 factsheets samen, bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hen te helpen bij eventueel handelen.

Naast aandacht voor mishandeling is er ook aandacht voor bijvoorbeeld online intimidatie en uitbuiting door mensenhandelaren. Bij alle typen geweld spelen specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen. Daarom is voor elk type geweld een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag alle informatie voor handen heeft.

Meer informatie: huiselijkgeweld.nl/typengeweld

Delen