Gezamenlijkheid

Uit het rapport Op weg naar gezamenlijkheid van TIAS – geschreven in opdracht van VWS – leren we dat de meeste ziekenhuisbestuurders negatief gestemd zijn over de komst van het medisch specialistisch bedrijf (MSB). In de vormgeving en implementatie van het nieuwe samenwerkingsmodel op de besturing van ziekenhuizen dat met de komst van het MSB samenhangt, wilden de bestuurders grip houden op de integrale zorgverlening en bedrijfsvoering van de totale ziekenhuisorganisatie en de gelijkgerichtheid stimuleren, lezen we, maar de medisch specialisten wilden hun betrokkenheid bij de besluitvorming vergroten en fiscale ondernemingsfaciliteiten veiligstellen. Het gevolg is dat de medisch specialisten meer invloed hebben gekregen om vorm te geven aan hun eigen professionele verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid, ten koste van de invloed van de zorgbestuurders hierop.

TIAS waarschuwt dat de nu ontstane situatie onder kritieke omstandigheden een risico kan vormen voor de bestuurbaarheid en het toezicht van het ziekenhuis. Wim Schellekens (@Wim_Schellekens) reageerde op Twitter met de stelling dat het de kerntaak van de raad van toezicht is erop toe te zien dat de raad van bestuur ‘in control’ blijft en dus in gevallen waarin dit gecompromitteerd dreigt te worden, geen goedkeuring moet geven aan de samenwerkingsovereenkomst met het MSB. De medisch specialisten gaan dan automatisch in ‘fictief dienstverband’, stelde hij. Het is echter niet te verwachten dat die dit zonder slag of stoot zullen accepteren. Dan ontstaat een conflictsituatie en het is de vraag wie die wint. Hierop reageerde @weijers3: “De medisch specialisten. Zoals altijd.” Cynisch natuurlijk. Maar de titel van het TIAS-rapport klinkt ook cynisch, want van die gezamenlijkheid is op dit moment nu niet echt sprake. Het is daarom goed dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg dit jaar gaat toezien of de raad van bestuur met betrekking tot het MSB daadwerkelijk ‘in control’ is.

Delen