Gezonde start

Menzis presenteert op basis van een project een business case die aantoont dat het 50 procent goedkoper is als de kinderarts zijn zorg tijdens een spreekuur in de huisartspraktijk biedt. Dat is een waardevol resultaat, maar het is niet het hele verhaal. Iedereen die weleens met zijn kind naar het ziekenhuis moest, weet hoe stressvol die omgeving voor zijn kind is. Dus als er opties zijn om het kind buiten de ziekenhuismuren de zorg te bieden die het nodig heeft, is dat sowieso waardevol.

Gelukkig realiseert Menzis zich dit ook, gelet op dit citaat van Eric Veldboer (accountmanager zorginkoop eerste lijn) over de ruimte om langs deze zelfde lijn meer projecten te starten: “Als de kosten gelijk blijven maar de kwaliteit en klantvriendelijkheid verbetert, dan kan dat ook voldoende reden zijn om een project te starten.”

Iedereen die weleens met zijn kind naar het ziekenhuis moest, weet hoe stressvol die omgeving voor zijn kind is

Dat er ruimte bestaat voor meer van zulke projecten, is duidelijk. Kinderartsen zijn niet de enige beschouwende specialisten die van waarde kunnen zijn in de eerste lijn. En kinderen vormen niet de enige patiëntgroep bij wie op deze manier ziekenhuisopnamen kunnen worden voorkomen. Misschien is het daarbij wel handig als de betrokken artsen niet werken in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, las ik in een van de reacties op Twitter. Begrijpelijk, het voorkomt de perverse prikkel om het kind toch te willen verwijzen naar het ziekenhuis voor verdere diagnostiek. Al is met meerjarencontracten met ziekenhuizen – met afspraken over shared savings – hetzelfde doel te bereiken.

De vraag is nu natuurlijk of het bij projecten blijft, of dat dit de ruimte krijgt om op een veel grotere schaal de route naar de toekomst te worden. Gelet op het feit dat de uitgangspunten van De juiste zorg op de juiste plek zijn opgenomen in de hoofdlijnenakkoorden, mogen we het laatste aannemen.

Delen