Gezondheidscentrum

Overweegt u om met andere zorgprofessionals een gezondheidscentrum te starten? Dan zijn er een paar punten die u houvast geven bij de plannen. Als eerste is het belangrijk om te bepalen met wie u graag wilt samenwerken. U kunt deze vraag vanuit uzelf of uw eigen praktijk bekijken, maar ook vanuit de patiënt en de toekomstige zorgvraag en bekostiging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bekostigingsmodellen op basis van populatie en/of uitkomst. Overweeg hierbij ook welke zorgverleners u van toegevoegde waarde vindt voor het gezondheidscentrum. 

‘Ontwikkel een gezamenlijke visie voor het centrum’

Een ander punt is van financiële aard. Gaat u zelf investeren in het gezondheidscentrum of gaat u op zoek naar een investeerder? Op dit moment zijn er voldoende partijen geïnteresseerd in het investeren in een gezondheidscentrum. Voordelen van een externe partij zijn: zij nemen het risico op zich van de vastgoedbelegging, zoals waardedaling en rentestijging, en zij nemen het hele bouwproces op zich waardoor u zich kunt concentreren op uw zorgonderneming. Nadeel is natuurlijk wel dat u niet profiteert van een eventuele waardestijging van het vastgoed en dat u afhankelijk bent van een andere partij.   

Wanneer u weet met wie u wilt samenwerken, is het van belang in een vroegtijdig stadium bij elkaar te gaan zitten om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het gezondheidscentrum. Hierbij kunt u vragen behandelen als ‘Hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg eruit?’ en ‘Wat willen wij met elkaar bereiken?’

Zodra u met de verschillende partijen een gezamenlijke visie hebt vastgesteld, is het belangrijk de plannen vast te leggen in een overeenkomst. Hiermee geven alle betrokkenen het benodigde commitment aan elkaar en spreken zij af op welke manier de risico’s en de kosten gedeeld worden. Met deze voorbereidingen staat niets een toekomstbestendig gezondheidscentrum meer in de weg. 

Delen