Gezondheidsramp

Gezondheid moet het uitgangspunt zijn van alle overheidsbeleid, dus niet alleen op het ministerie van VWS. Met deze stelling doet de vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) een oproep aan het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en de zorg om de aanpak van de verbetering van de volksgezondheid samen te versnellen.

In reactie hierop laat demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen weten dat de 22 bij SGF aangesloten gezondheidsfondsen niet op de politiek hoeven te rekenen. Of het nu om problematisch alcoholgebruik gaat of om roken of vapen, de politiek kijkt schouderophalend de andere kant op.

Die 22 fondsen hebben duidelijk gelijk als ze stellen dat het een gezondheidsramp is die zich onder onze ogen voltrekt

Uiteindelijk drukt Van Ooijen zich toch nog diplomatiek uit als hij stelt dat er ‘echt wel iets aan de hand’ is met onze volksgezondheid. Die 22 fondsen hebben duidelijk gelijk als ze stellen dat het een gezondheidsramp is die zich onder onze ogen voltrekt. Huisartsen en praktijkondersteuners ggz zullen het niet tegenspreken. Hun patiënten en naasten evenmin.

De afgevaardigden uit de zorg, wetenschap, maatschappelijke organisaties, patiëntenorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid hebben dus een serieuze agenda voor de Nationale GezondheidsTop die de SGF voor 2025 met hun inhoudelijke bijdrage wil organiseren. Die top zal vast tot een mooie slotverklaring leiden.

Delen