Goed bevallen

Wie is de voorlopige winnaar in de al jaren bestaande domeinstrijd over de geboortezorg? Op het eerste gezicht zou je denken: de gynaecoloog, want volgens de jongste cijfers bevalt inmiddels 71 procent van de vrouwen onder diens verantwoordelijkheid. Nog maar 13 procent bevalt thuis.

De voorstanders van thuisbevalling lopen in ieder geval danig achter de feiten aan door nog steeds te verwijzen naar onderzoek van TNO uit 2008, waarin wordt gesteld dat 70 procent van de ouders graag thuis een kind krijgt. Daar kun je wel tot in lengte der dagen naar blijven verwijzen, maar als de feiten het tegenspreken schiet je daar weinig mee op. Of hebben die voorstanders gelijk als ze stellen dat ouders nog wel thuis willen bevallen maar hiervoor bang zijn geworden door de stroom aan negatieve artikelen hierover? Wellicht is dat zo, maar ik mis dan toch nog de uitkomsten van het onderzoek dat deze bewering staaft.

Heeft de doelgroep zelf niet allang haar keuze bepaald?

Van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie komt een ander geluid, namelijk dat steeds meer vrouwen kiezen voor ziekenhuisbevalling omdat in het ziekenhuis pijnstilling mogelijk is. In de thuissituatie mag die niet worden toegediend. En als vrouwen die pijnstilling wensen, dan doen ze precies wat we van de hedendaagse zorgconsument verwachten, namelijk eigen regie nemen. Wat dan weer de vraag opwerpt of die hele domeinstrijd niet net zo goed kan worden beslecht als de doelgroep toch allang haar keuze heeft bepaald.

Delen