Goed bezig

Jack, lezer van de online editie van het Brabants Dagblad, doet een nuchtere constatering: ‘Goed bezig’. Hij reageert hiermee op het nieuws dat het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk het ambulante centrum voor geboortezorg Terra heeft geopend. In Terra werkt het ziekenhuis samen met tien verloskundige praktijken en Thebe kraamzorg. De gynaecologen gaan meer spreekuren houden buiten de muren van het ziekenhuis, er zijn directe lijnen tussen alle betrokken professionals en de overdrachtsmomenten zijn tot een minimum beperkt.

De cliënt in de eerste lijn kan bevallen in het ziekenhuis. Dus als die bevalling minder voorspoedig blijkt te verlopen dan vooraf werd ingeschat, dan hoeft de aanstaande moeder niet met gillende sirenes naar het ziekenhuis te worden vervoerd, maar komen de al klaarstaande professionals direct aangerend om de bevalling alsnog in goede banen te leiden.

In het kader van de al jarenlang slepende discussie in ons land over de voors en tegens van en het recht op thuis bevallen, kun je hier heel veel van vinden. Maar wellicht is het tijd die discussie eens achter ons te laten en in te zien dat de professionaliseringsslag die deze partijen hebben gemaakt voor iedereen meerwaarde heeft. Dit model zou de standaard moeten zijn. De zorgverzekeraars zijn aan zet.

Delen