Goed gezelschap

Traditioneel zijn au-pairs er om kinderen gezelschap te houden. Maar nu het kabinetsbeleid erop gericht is ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid thuis te laten blijven wonen, is een markt ontstaan om au-pairs ook een rol te geven voor ouderen. De commerciële markt voor deze zorg au-pairs is inmiddels al op gang gekomen: ouderen kunnen zo’n au-pair betalen van hun eigen geld of uit hun persoonsgebonden budget. Meltem Kaya van D66 in Amsterdam wil nu dat zorg au-pairs ook beschikbaar komen voor ouderen met een krap budget.

De reacties op het voorstel op Twitter lopen wild uiteen. Ik lees: ‘Goed voorstel’ en ‘Mooie gedachte’. Maar ook: ‘Vreselijk dat het zo moet’ en zelfs: ‘Lever er ook een bankkluis bij, wordt een grote dieverij’. Erg cynisch, en nauwelijks een goed uitgangspunt voor serieuze discussie over het onderwerp.

Het idee wordt eind dit jaar in de Amsterdamse gemeenteraad besproken. Kaya heeft dus nog tijd om haar plan verder uit te werken. Een voor de hand liggende manier om dit te doen is aansluiting zoeken bij de erkende au-pair bureaus die al bestaan voor het in goede banen leiden van au-pairs die naar Nederland komen om voor kinderen te zorgen. Zulke au-pairs zijn er genoeg, merkt Kaya terecht op. En het is zeker interessant om te onderzoeken of deze au-pairs ook interesse hebben om zich te binden aan ouderen. Ook zal een trainingsprogramma voor deze mensen moeten worden opgezet, en de financiering moet worden geregeld. Nog veel werk aan de winkel dus voor het einde van het jaar. Maar de moeite waard om verder over door te denken.

Delen