Goed idee?

Eerder deze maand kwam op deze plaats al eens het burgerforum voorbij dat Zorginstituut Nederland instelt om burgers te laten meedenken over keuzes in de zorg. Geef het een kans om zichzelf te bewijzen, was toen mijn uitgangspunt.

Interessant is dat de redactie van Zorgvisie rond dezelfde tijd met het sterke idee kwam om lezers te vragen om reacties op actuele dilemma’s binnen de zorg. Over de vergoeding van mantelzorg bij dementie bijvoorbeeld, over de vergoeding van ritalin en over de behandeling van obesitas.

Maar nu is er de vierde vraag, over de total bodyscan. En een meerderheid van de circa 180 lezers die hierop reageerde, is van mening dat die in het basispakket van de zorgverzekering vergoed moet kunnen worden.

Moet de total bodyscan opgenomen worden in de basisverzekering?

Gelet op de doelgroep van Zorgvisie lijkt het aannemelijk dat een fiks deel van deze lezers zelf actief is in de zorg. Dan kennen ze dus de discussie over de total bodyscan. Ze weten dat zo’n scan mensen nodeloos ongerust kan maken door de onduidelijke informatie die eruit naar voren kan komen, met alle mogelijke zorgconsumptie – en dus zorgkosten – tot gevolg. Wat kan dan hun argumentatie zijn om toch te zeggen dat die scan in aanmerking mag komen voor opname in de basisverzekering? Razend benieuwd naar.

Het burgerforum zal een andere samenstelling hebben dan de mensen die reageerden op de vraag van Zorgvisie. Het zal een bredere afspiegeling vormen van onze samenleving. Wat mensen die in de zorg werken dus, maar ook veel mensen die daarover minder inhoudelijke kennis hebben. Als de lezers van Zorgvisie er bij meerderheid al geen probleem in zien om de total bodyscan tot de verzekerde zorg te rekenen, ondanks hun bekendheid met de bezwaren die ertegen bestaan, hoe gaan de forumleden dan op die vraag reageren?

Delen