Goed nieuws?

Drie voormalige woongroepen hebben in Zutphen hebben een coöperatie opgericht die gaat zorgdragen voor de bouw van een nieuwe seniorenwoonwijk, die aan de rand van het stadscentrum moet verrijzen. De woonruimte wordt geheel volgens hun wensen ontworpen. Bovendien komt er een gezondheidscentrum in de wijk, en komen er winkels en horeca.

Ik heb heel lang zitten nadenken over de vraag of ik dit goed of slecht nieuws vind en ik ben er nog steeds niet uit, dus denk gerust even met mij mee. Dit zijn mijn overwegingen:

Aan de ene kant vind ik dit een goede ontwikkeling, omdat ze de wensen en eisen van senioren als uitgangspunt neemt en hen actief betrekt bij de implementatie. Daarmee wordt voorkomen dat een gemeente bijvoorbeeld een seniorenwijk bouwt vlakbij een winkelcentrum en een gezondheidscentrum, maar wel een drukke doorgaande weg tussen de woningen en die centra laat bestaan, zodat de centra niet veilig bereikbaar zijn voor die senioren.

Aan de andere kant: het gevaar bestaat dat hier een wijk wordt gebouwd die door de buitenwacht wordt gezien als een ‘ouderendorp’ waar je niets te zoeken hebt als je niet tot de doelgroep behoort. En ik vraag mij af of je als senior zo gelukkig wordt als je in je straat alleen maar andere senioren voorbij ziet komen en geen enkel spelend kind ziet.

Kortom, ik heb bij deze ontwikkeling dezelfde twijfel als bij het creëren van aanbod voor allochtone bevolkingsgroepen in ons land. Aan de ene kant wordt hiermee tegemoet gekomen aan de specifieke wensen van die allochtone Nederlanders. Maar aan de andere kant worden ze hiermee verbijzonderd en is dus van integratie geen sprake.

Tot slot: dat in die woonwijk ook maar meteen een uitvaartonderneming wordt gevestigd, vind ik heel praktisch maar weinig kies.

Delen