Goed voorbeeld

Onderzoekers van IQ Healthcare van het Radboudumc publiceren een nieuwe Beter laten-lijst voor verpleegkundigen en verzorgenden. In het kader van de passendezorgdiscussie een waardevol document.

V&VN besteedt vanzelfsprekend aandacht aan dit feit en merkt daarbij op dat het lastig blijkt om onnodige handelingen niet meer uit te voeren. Onderzoeker Getty Huisman-de Waal maakt dit met een voorbeeld treffend duidelijk. Dit voorbeeld heeft betrekking op het plakken van pleisters op primair gesloten wonden. Afgezien van het ongemak voor de patiënt, leidt het stoppen hiermee tot een tijdswinst van enkele minuten per handeling, meldt het Zorgvisie-bericht. En als verpleegkundigen hiermee in de helft van de gevallen stoppen, levert dat een jaarlijkse besparing op van vijf miljoen euro aan personeels- en materiaalkosten.

Terecht dus dat deze handeling op de prioriteitenlijst staat. Maar een beetje pijnlijk is de realisatie dat dezelfde handeling bij de publicatie van de eerste Beter laten-lijst in 2017 ook al prioriteit had. Dit laat zien dat handelingen die jarenlang routine geweest zijn niet zomaar even uit het systeem te krijgen zijn.

‘Handelingen die jarenlang routine geweest zijn, zijn niet zomaar even uit het systeem te krijgen’

Aan de waarde van de nieuwe lijst doet dit niets af. Bovendien heeft die extra waarde gekregen door de opdeling in specifieke lijsten voor ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging. Voor elk van deze sectoren is een top vijf Beter laten-handelingen opgesteld in samenwerking met het werkveld.

Minstens zo waardevol is de toevoeging van Beter doen-lijsten, met handelingen die verpleegkundigen en verzorgenden juist beter wél kunnen doen. Wat zou het mooi zijn als andere beroepsgroepen in de zorg daar een voorbeeld aan namen.

Delen