Goed voorbeeld

Wat een prachtige aanpak van Mayo Clinic om onderzoek bij het overlijden van een patiënt niet te beperken tot het achterhalen van de doodsoorzaak, maar ook terug te kijken in het behandelproces om te achterhalen op welke punten dit beter had gekund. De centrale vraag is of de patiënt wel gedurende de gehele behandeling de optimale zorg kreeg.

“Het is een zoektocht naar aanknopingspunten voor verbetering”, zegt Timothy Morgenthaler, patient safety officer van Mayo Clinic. En het is kenmerkend voor deze ziekenhuisorganisatie, die een scherpe focus heeft op patiëntveiligheid, dat die ruimte schept om dit in een veilige omgeving te doen én te zorgen dat alle behandelaars worden geïnformeerd over verbeteropties zodat ze die zelf ook kunnen doorvoeren. Iets dergelijks lukt alleen als er een veilige cultuur voor is gecreëerd. Het feit dat niemand wordt gestraft voor fouten is cruciaal.

Is eenzelfde opzet ook binnen een of meer Nederlandse ziekenhuizen denkbaar? Eén antwoord kan zijn: nee, want wij hebben zo’n afrekencultuur gecreëerd dat de eerste die het probeert direct genadeloos wordt afgestraft. Maar een ander antwoord kan zijn: als we ooit van de nu bestaande afrekencultuur af willen komen, is dit de enige weg. En dat is toch echt het verkieslijke antwoord. Wie de handschoen past…

Delen