Goed voorsorteren

In het kader van de Galenusprijzen 2014 interviewde ik Wouter Bos, bestuursvoorzitter van VUmc, die dit jaar de Galenus Geneesmiddelenprijs mag uitreiken. Dit geschiedt op 7 oktober, maar het interview is al gepubliceerd. Bos vertelt hierin dat VUmc voor research de focus heeft gelegd op vijf zwaartepunten: kanker en afweer, hersenen, hart en vaten, extra- en transmuraal en bewegen. Een interessante manier om de organisatie en ook de onderzoekers scherpte te bieden, stelt hij, maar wel een focus die voor onderzoekers gevolgen heeft. “Traditioneel is het zo dat als een onderzoeker iets goeds bedenkt, het geld vanzelf volgt”, zegt hij. “In ons geval moet zo’n opzet echt bij onze focus passen.”

Met andere woorden: onderzoekers worden weleens teleurgesteld. Ze moeten dan verkassen naar een andere academische setting, als ze bij hun studieonderwerp willen blijven. Of ze moeten dit voorblijven door al bij voorbaat een universiteit te kiezen met een onderzoeksfocus die bij hun eigen onderzoeksinteresse aansluit. Maar dit laatste impliceert wel dat ze hierop al vroeg in hun studiecarrière zicht moeten hebben.

Bos is eerlijk over de vraag of de voorgenomen fusie met het AMC kan helpen zulke mensen binnen boord te houden. Theoretisch kan dit wel, stelt hij, maar “het risico van verdergaande samenwerking is dat de focus die we nu als UMC hebben verwatert.” Dit is te voorkomen door ook binnen de veel grotere setting van de twee samengevoegde UMC’s toch weer kleinschaligheid te organiseren, stelt Bos. Niet onmogelijk, vindt hij, “maar die balans behouden zal wel de grootste uitdaging na de fusie zijn.”

De toekomstige onderzoekers zijn gewaarschuwd.

Delen