Goed werkgeverschap

Gemiddeld een 8,0 op een schaal van 10, is het cijfer dat verpleegkundigen hun werk in het ziekten-, verpleeg- en verzorgingshuis en de thuiszorg geven. Een cijfer waarop menig werkgever jaloers kan zijn.

Toch zijn veel verpleegkundigen, ondanks dat best hoge cijfer, over die werkgever niet zo tevreden. Die heeft onvoldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling, blijkt uit het representatieve kwantitatieve onderzoek van Stichting GITP waaruit deze conclusies komen. Maar dit betekent nog niet dat zorgprofessionals de zorg ‘uit gejaagd’ worden, zoals met enige regelmaat in social media wordt gesuggereerd.

‘De werktevredenheid binnen de zorg zit niet primair in geld’

In plaats van zich de zorg uit te laten jagen, gaan ze liever binnen hun eigen professie op zoek naar een andere werkomgeving, waarin teamontwikkeling en een professionele organisatie wel meer op de voorgrond staan. Het zou voor de kwaliteit van de zorg waardevol zijn als ze op dit punt boter bij de vis doen. Immers, dit zou de zorgaanbieders die nu achterblijven in goed werkgeverschap verplichten hier heel snel werk van te maken, om personeelsuitloop en dus continuïteitsproblemen te voorkomen.

De onderzoekconclusies maken ook iets anders duidelijk: de werktevredenheid zit niet primair in geld. Dat Buurtzorg recent alle verpleegkundigen en verzorgenden in een hogere schaal plaatste  was natuurlijk mooi en ongetwijfeld ook terecht. Maar toch, als andere zorgaanbieders in antwoord hierop hetzelfde doen, zal dit op korte termijn wellicht mensen aantrekken, maar het heeft het gevaar in zich van een opwaartse spiraal die uiteindelijk de hele sector een forse financiële uitdaging bezorgt. Zonder aan de meer structurele behoefte van de betreffende professionals tegemoet te komen bovendien, afgaand op de uitkomsten van het GITP-onderzoek.

Delen