Goed zo

Dat zelfmanagement meerwaarde kan hebben voor de cliënt, zal voor iedereen duidelijk zijn. Een patiënt die actief is met zelfmanagement, krijgt inzicht in zijn ziekte en in de factoren die zijn ziekteproces beïnvloeden. Neem als voorbeeld een patiënt met beginnende type II diabetes, die door meer te bewegen en zijn eetpatroon aan te passen het beloop van de ziekte positief kan beïnvloeden. Belangrijk voor de patiënt zelf, die langer gezond blijft en volledig actief kan blijven in het arbeidsproces en het sociaal verkeer. Belangrijk ook voor de samenleving, want uitstel van ziekte of vermindering van ziektelast betekenen dat minder een beroep wordt gedaan op de zorg en dus dat wordt bespaard op zorgkosten.

Wat een positief nieuws dan ook dat patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders de handen ineen hebben geslagen om zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening een impuls te geven. Zeker omdat de coöperatie ZO! die de eerstelijns zorgaanbieders hierin ondersteunt hierbij ook aandacht besteedt aan het feit dat bij zelfzorg de rol van de zorgprofessional ten opzichte van de patiënt verandert, en aan het belang van ICT om te waarborgen dat de zorgprofessionals overzicht houden op de relevante patiëntendata.

Het bedrag dat beschikbaar is gesteld om eerstelijns zorgorganisaties te ondersteunen die werk willen maken van zelfmanagement – drie miljoen euro – is relatief bescheiden. De potentiële maatschappelijke winst is enorm.

Delen