Goede ontwikkeling

Het is natuurlijk geen goed nieuws als vier van de tien zorgaanbieders stellen dat er grote kwaliteitsverschillen tussen hen bestaan. Dit is een van de uitkomsten uit onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland, dat hier eerder deze week over publiceerde. Een logische vraag bij deze uitkomst is: Laat je dan als zorgaanbieders die kwaliteitsverschillen gewoon bestaan, of onderneem je concrete actie om die verschillen te verkleinen? Ik hoop toch het laatste. En ik weet dat het op onderdelen ook gebeurt, maar ik wil dan graag weten of dit op alle fronten het geval is en met voldoende inzet.

Wat wel goed nieuws is, is dat de helft van de Nederlanders grote kwaliteitsverschillen ziet tussen de zorgaanbieders. Dit laat zien dat patiënten oog beginnen te krijgen voor de kwaliteit van de zorg die ze ontvangen – en waarvoor ze betalen – en voor de verschillen die daarin bestaan. Voor de zorgaanbieders zal dit een extra prikkel zijn om de kwaliteit verder te verbeteren en die verbetering ook over het voetlicht te brengen. En voor de zorgverzekeraars zal het een prikkel zijn om – voor zover dit niet al gebeurt – bij de patiënt uit te vragen welke kwaliteitsaspecten hij belangrijk vindt en welke kwaliteitsverschillen hij ziet. Ook dit zal de druk op de zorgaanbieders vergroten om hun kwaliteit te verbeteren. Al ga je er natuurlijk van uit dat het een intrinsieke behoefte van hen is om dit te doen.

Delen