Goodwillambassadeur

Staatssecretaris Martin van Rijn begint vandaag zijn zoektocht naar slimmere zorg in Friesland, waar goed wordt nageacht over de inrichting van de zorg. Stichting Mienskipssoarch regelt daar de Wmo binnen de gemeenten waarin ze actief is, alleen niet op de conventionele manier. Voor de moeder met een kind met ADHD die wel eens alleen naar de supermarkt wil, vraagt ze bijvoorbeeld geen CIZ-indicatie voor begeleiding aan, maar zoekt ze iemand in de directe omgeving die eens op dat kind wil passen. Dezelfde aanpak kiest Mienskipssoarch voor ouderen die hulp in de huishouding nodig hebben, of iemand die de eenzaamheid bestrijdt: gewoon iemand in de buurt zoeken die iets voor zo iemand wil betekenen.

Feitelijk doet Mienskipssoarch dus hetzelfde als We Helpen: mensen met een hulpvraag en met hulpbereidheid bij elkaar brengen. Het gaat alleen een stap verder. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met langdurig werkelozen die wel wat voor een ander willen doen, en hen het minimumloon te bieden zodat hun inzet niet vrijblijvend is. Of door leerlingen van groep acht het dorp te laten schoonmaken in ruil voor een pleidooi bij de gemeente voor die crossbaan waarnaar ze zo verlangen. Zo wast de ene hand de andere.

Je kunt je afvragen waarom Van Rijn hiervoor nog naar Friesland moet afreizen natuurlijk, want VWS heeft al lang duur dat wat daar gebeurt ook interessant is voor de rest van het land. Dit verklaart waarom het ministerie de komst van Frieslab mede mogelijk heeft gemaakt. Frieslab ontwikkelt op basis van de voorbeelden van Mienskipssoarch modellen die ook elders in het land toepasbaar zijn. Het bezoek heeft dus waarschijnlijk vooral als doel in de rest van het land goodwill te kweken voor wat daar gebeurt. Maar om die reden is het natuurlijk net zo waardevol.

Delen