Graag zelfs

“Ja, maar je moet wel uitkijken voor de Autoriteit hoor. Voor je het weet heb je een probleem.” Hoe vaak heb ik in interviews die zin niet gehoord, als het ging over samenwerking tussen zorgaanbieders. Met die autoriteit wordt dan natuurlijk de Autoriteit Consument & Markt bedoeld. Die komt nu specifiek voor de geboortezorg met de Leidraad voor beoordeling lidschapscriteria samenwerkingsverbanden geboortezorg.

Een hele mond vol om duidelijk te maken dat de ACM voorstander is van samenwerking in de geboortezorg en daarvoor ook – en graag zelfs – de ruimte biedt. In het begeleidende persbericht benadrukt de ACM hoe belangrijk ze het vindt dat alle aanbieders van geboortezorg de mogelijkheid hebben om tot samenwerkingsverbanden toe te treden. “Zulke belangrijke samenwerkingsverbanden mogen geen onnodige drempels opwerpen voor nieuwe leden”, stelt directeur Bart Broers, “dit beperkt de keuzemogelijkheden van zwangere vrouwen.”

Dat de ACM zich in deze leidraad specifiek op de geboortezorg richt, is natuurlijk niet zo vreemd. Hierin is immers sprake van een jarenlange domeinstrijd. De ACM stelt nu onomwonden dat een samenwerkingsverband wel kwaliteitseisen mag stellen aan deelnemers, maar zorgaanbieders alleen mag weren op grond van objectieve toelatingscriteria. Hiermee zal de vraag wat wel en niet redelijke kwaliteitseisen zijn ook de komende tijd nog steeds regelmatig voer voor felle discussie zijn. Maar duidelijk is wel dat er uitgaande van het patiëntenbelang voor aanbieders in de geboortezorg geen enkele reden meer mag zijn om niet samen te werken.

Delen