Grens

Nee meer budget beschikbaar stellen om alle zorgmedewerkers de eerder beloofde bonus van vijfhonderd euro te geven kan niet, betoogt demissionair minister van VWS Tamara van Ark. De Kamer heeft al ingestemd met de begroting en het kabinet is nu demissionair.

Strikt genomen heeft Van Ark gelijk en als zodanig is het dus begrijpelijk dat ze nu haar standpunt verdedigt een lager bonusbedrag uit te keren en dus binnen de begroting te blijven en alle zorgmedewerkers toch wat te bieden. Maar het wringt wel, als je bedenkt dat het kabinet op het gebied van de corona-aanpak – zoals Mark Rutte eerder aangaf – niet demissionair is. En dat is niet de enige reden waarom het wringt. Kijk ook naar de heftige discussie die is losgebarsten over de fieldlabs, die epidemiologisch behoorlijk rammelen. Dat de overheid 925 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld aan Stichting Open Nederland om bij de testevenementen toegangstesten te kunnen uitvoeren, helpt niet om die discussie in goede banen te leiden.

‘De frustratie over de coronavaccinatie nadert het kookpunt’

Ondertussen nadert de frustratie over de coronavaccinatie het kookpunt, en groeit de publieke verontwaardiging over het feit dat de vaccinatieschema’s keer op keer worden gefrustreerd, terwijl voor die fieldlabs – her en der al snerend gekenschetst als ‘brood en spelen’ – wel ruimte blijft bestaan. Huisartsen spijkeren een brief op de deur van de Gezondheidsraad. En ziekenhuis Zuyderland schrijft een open brief aan demissionair ministerHugo de Jonge om duidelijk te maken dat een grens bereikt is.

Mensen die een grens bereiken, hebben twee opties. De eerste is accepteren dat die grens bestaat en er voor blijven. De tweede is dit niet doen en op zoek gaan naar een nieuwe passage. De bereidheid van partijen om genoegen te nemen met die eerste optie, lijkt razendsnel te slinken.

Delen