Grenzen opzoeken

Is ambulantisering van jongeren met een licht verstandelijke beperking ZZP 3 en 4 mogelijk? Volgens zorgaanbieder Lijn 5 wel. En het heeft hier zo’n goed verhaal bij dat het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid bereid is mee te werken aan de realisatie hiervan. Sterker nog: het kiest bewust voor creatief omgaan met de regels om het mogelijk te maken, zoals blijkt uit een interview dat ik voor In voor zorg! had met beide partijen.

Lijn 5 omschrijft het in gang gezette traject als ‘residentieel thuis’. Het is intensieve ambulante opvang, begeleiding en behandeling, waarbij wel altijd voor opvang een bed beschikbaar moet zijn. Voor de beschikbaarheid van dat bed bestaat binnen de VPK-financiering (volledig pakket thuis) echter formeel geen financieringstitel. En als het bed vanwege een crisissituatie tijdelijk nodig is, moet formeel zowel de indicatie als de financiering worden omgezet. Zorg en Zekerheid heeft het lef gehad om hier bij wijze van proefproject heel soepel mee om te gaan en heeft hiermee dus de grenzen van het toelaatbare opgezocht.

Hoe zal VWS hierop reageren? Positief, verwacht ik. De groep jongeren met een licht verstandelijke beperking groeit, dat ontgaat ook VWS niet.  En VWS ontwikkelt beleid dat gericht is op ambulantisering en op het scheiden van wonen en zorg. De ontwikkeling die Lijn 5 en Zorg en Zekerheid zijn gestart, levert kennis op die in de verdere beleidvorming op deze gebieden goed van pas kan komen. De twee laten zien dat een relatief kleinschalige zorgaanbieder en een zorgkantoor die allebei vooruitstrevend durven denken en handelen zorgvernieuwing tot stand kunnen brengen. Petje af daarvoor.

Delen