Groen doen

‘Het is al moeilijk genoeg om de zorg toekomstbestendig te maken, dus laten we het onderwerp duurzaamheid maar even laten voor wat het is. De afspraken over verduurzaming staan al in de Green Deal Duurzame Zorg, dus daar ook nog eens iets over zeggen in het Integraal Zorgakkoord hoeft niet meer.’

Misschien was dat zo’n beetje de gedachtegang achter de beslissing van de opstellers van het IZA om verduurzaming in de zorg weliswaar als grote opgave te benoemen, maar het daarbij te laten. Maar Evelyn Brakema (voorzitter van de Groene Zorg Alliantie) en Cathy van Beek (voormalig kwartiermaker duurzame zorg bij het ministerie van VWS) zijn het daar volstrekt niet mee eens en die kritiek verdient het om serieus te worden genomen. Het feit dat zelfs één operatie al voor 27 kilo afval kan zorgen, maakt voldoende duidelijk dat de zorg een verduurzamingsopgave heeft. Voor verduurzamen geldt dat de kost voor de baat uit gaat en het IZA gaat niet alleen over de organisatie, maar ook over de financiering van de zorg.

‘De zorg heeft een verduurzamingsopgave’

Dat Van Beek nu een – uiterst bescheiden – verzoek moet doen om in ieder geval één zinnetje over duurzaamheid een plaats te geven in het akkoord, is triest. Als je je als opstellers van het akkoord zegt te realiseren dat verduurzaming in de zorg een opgave is, hoort je ook de verantwoordelijkheid te nemen om te vertellen hoe je die opgave wilt aanpakken.

Delen