Grote bezuinigingsenquête

Voor twee uitgebreide artikelen over kostenbeheersing in de zorg willen Arts en Auto en Zorgvisie weten wat de mening is van zorgprofessionals, bestuurders en managers in ziekenhuizen over bezuinigingen in de zorgsector.

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 9 minuten. U maakt met het invullen van de volledige enquête kans op een de iPad2 van Apple ter waarde van €400,- of een van de 20 exemplaren van het boek: Een vitale toekomst: onze gezondheidszorg in 2040, geschreven door meer dan 30 toonaangevende deskundigen en wetenschappers.

De enquête is opgebouwd uit vier delen:

  • Het eerste deel gaat over de kostenbeheersing in de praktijk.
  • Het tweede deel gaat over management in de zorgsector.
  • Het derde deel behandelt de kostenbeheersing in de toekomst
  • Het vierde deel bestaat uit een aantal uitspraken en stellingen die wij u voorleggen.

Tot slot vragen we u nog een aantal persoonlijke gegevens.

Alle antwoorden zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TeraKnowledge. Dit bureau werkt volgens de ESOMAR richtlijnen voor online onderzoek en verschaft de opdrachtgever (Arts en Auto en Zorgvisie) geen inzage in de persoongebonden gegevens van respondenten.

Ga naar de enquête