Grote schoonmaak

Op nursing.nl vinden we tips voor verzorgenden om te komen tot een betere hygiëne in de ouderenzorg. Als team samen bepalen wat de normen zijn bijvoorbeeld. Een hygiënecommissie invoeren die een actief beleid voert en bewaakt op het gebied van infectiepreventie. Zorgen voor een jaarlijkse scholing van de medewerkers. Of protocollen maken voor veel voorkomende infectieziekten.

Het is natuurlijk niet toevallig dat deze tips juist nu op de site staan. Het zijn adviezen van adviseur infectiepreventie Peter Molenaar van de GGD Amsterdam in Zorg en Welzijn. Om precies te zijn adviezen die hij verstrekt in het kader van zijn stelling dat de aandacht voor infectiepreventie in verpleeghuizen onder de maat is. Het gaat mis op elementaire zaken als handen wassen of handschoenen gebruiken, stelt hij. En er is een cultuuromslag nodig om tot een structurele verbetering van deze situatie te komen.

Dat die cultuuromslag nodig is, is zeker. Dat uitvoerend personeel op het niveau van verzorgenden hierin een grote rol kan spelen eveneens. Maar de manier waarop Molenaar zich uitlaat, kan de suggestie wekken dat de verantwoordelijkheid bij hen ligt. Dat mag natuurlijk nooit het geval zijn. Hygiëne en infectiepreventie horen een integraal onderdeel te zijn van het beleid van de instelling en zijn dus de verantwoordelijkheid van het instellingsbestuur. Een concrete verwijzing naar het beleid op dit gebied in de missie en visie zou niet misstaan. Een zorgaanbieder die van de Inspectie voor de Gezondheidzorg kritiek krijgt op het infectiepreventiebeleid en die als weerwoord geeft ‘Onze verzorgenden doen er echt alles aan’, hoeft niet op veel sympathie te rekenen.

Delen