Grote stappen snel thuis

Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar eHealth aan Amsterdam UMC, predikt de revolutie. De zorg heeft een digitale omwenteling nodig, stelt hij. Daarmee kan het aantal bezoeken aan medisch specialisten worden gehalveerd. Gelet op het feit dat hij ook directeur is van Ksyos, preekt hij wel een beetje voor eigen parochie natuurlijk, maar dat maakt zijn verhaal niet minder interessant. Ksyos is tenslotte wel een van de partijen die aantoont dat de digitale transitie die hij beschrijft haalbare kaart is, in het voordeel van de patiënt kan zijn én tot een substantiële kostenbesparing kan leiden.

Hij stapt echter wel makkelijk over een paar dingen heen. Ten eerste: als de medisch specialist onder digitale supervisie van de huisarts, de paramedicus of de patiënt 50 procent van de fysieke bezoeken aan het ziekenhuis kan voorkomen, heeft dat ingrijpende gevolgen voor het functioneren van die medisch specialist. Die zit dan misschien niet 50 procent van de tijd duimen te draaien. Hij speelt een actieve rol in die digitale transitie tenslotte en hij moet ook nog gewoon de complexe zorg blijven verlenen waarvoor het ziekenhuis onontbeerlijk is. Maar zelfs als we als veilige marge voor dat duimen draaien uitgaan van 25 procent, scheelt dat toch al heel wat in de behoefte aan medisch specialisten en aan opleidingscapaciteit voor nieuwe collega’s.

‘Ik ben het volledig met hem eens dat die digitale transitie nodig is’

Ten tweede: het ziekenhuis krijgt dan veel minder patiënten en zit daarmee met een gebouw als een vijf of zes maten te ruime broek, waarop nog wel gewoon een even knellende hypotheek rust. Niet Witkamps probleem, dat snap ik. En ik ben het volledig met hem eens dat die digitale transitie nodig is. Maar ik snap ook dat ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten nog niet staan te springen om eraan mee te werken.

Delen