Grote zorgen

Mensen die hun huis moeten verkopen of niet meer op vakantie kunnen. Stellen die een scheiding aanvragen om de zorgkosten te verdelen. Het is kommer en kwel als we het onderzoek van RTL Nieuws – waaraan 1.250 huishoudens deelnamen – mogen geloven. De vraag is alleen: mogen we dat?

De kosten zitten vooral in eigen bijdragen voor medicijnen, de medisch specialist en de fysiotherapeut, stelt de berichtgeving. De eigen bijdrage voor medicijnen bedraagt boven het eigen risico maximaal 250 euro per jaar. De kosten voor de medisch specialist beperken zich tot het eigen risico van 385 euro. En voor fysiotherapie bestaat een uitgebreide lijst met chronische aandoeningen waarvan de kosten vanaf de 21se behandeling worden vergoed uit de basisverzekering. De komende vier jaar komt daar in een aantal gevallen reuma bij. Bovendien hebben mensen met een beperkt inkomen recht op zorgtoeslag. En dat er een correlatie is met ‘het uitkleden van de zorgverzekering’, zoals Nathalie Boerebach van de Stichting Urgente Noden Nederland suggereert, is met het oog op de ontwikkeling van het basispakket op zijn minst uiterst discutabel.

Er moet nogal wat gebeuren wil je je huis moeten verkopen of scheiden omdat je de zorgkosten niet meer kunt betalen

Kortom, er moet nogal wat gebeuren wil je je huis moeten verkopen of scheiden omdat je de zorgkosten niet meer kunt betalen. De kans is heel groot dat er dan veel meer aan de hand is in een huishouden dan zich opstapelende zorgnota’s alleen. Bredere maatschappelijke problemen als te hoge huurlasten of te lage inkomens om van te kunnen rondkomen bijvoorbeeld. Maar ook: verkeerde financiële beslissingen, een ongezonde leefstijl. We lezen niet of RTL Nieuws daarop heeft doorgevraagd. Ons zorgstelsel aanwijzen als de grote boosdoener is dan heel gemakkelijk. Te gemakkelijk.

Delen