Groter probleem

Zet primair gedragsexpertise in bij de start van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies en beleid op het gebied van leefstijl om te komen tot duurzaam gezondere mensen en daarmee een duurzamer gezond Nederland.

‘Alleen zo halen we ons doel van een duurzaam gezonder Nederland’

Deze oproep doen twaalf gedragswetenschappers in een eerder deze maand gepubliceerd position paper. Het is een advies waarvoor veel te zeggen valt. ‘Verandering in leefstijl is gedragsverandering’ stellen de twaalf immers, en dat is natuurlijk ook zo.

Maar ze stellen ook: ‘Alleen zo halen we ons doel van een duurzaam gezonder Nederland’. En het is toch zeer de vraag of ze die claim kunnen waarmaken. Want hoewel het waar is dat leefstijlverandering om een gedragsverandering vraagt, moet iemand wel ruimte ervaren om zijn gedrag te veranderen.

Die ruimte is heel beperkt als iemand onvoldoende bestaanszekerheid heeft door schulden of werkloosheid, of in een ongezonde of onveilige leefomgeving woont.

Dat zijn maatschappelijke – en politieke – vraagstukken waarvoor gedragsexperts weinig of geen middelen tot hun beschikking hebben waarmee ze mensen kunnen helpen. Ze kunnen mensen immers geen werk, inkomen of goede huisvesting bieden.

Daarmee is niet gezegd dat hun rol niet belangrijk kan zijn om mensen op het goede spoor te zetten. Maar leefstijl is wel een groter probleem dan gedrag alleen.

Delen