Haarlemmerolie

De rollen van zorgaanbieder, zorgverzekeraar en zorgconsument moeten gelijkmatiger worden, betoogde ik gisteren. De zorg moet minder vrijblijvend worden voor de patiënt. Een NPCF-discussie in De Rode Hoed gaat daar weinig aan veranderen, die verandering zal uit de praktijk zelf moeten komen. Het Kennemer Gasthuis zet hierin een goede stap.

Patiënten die zich in dit ziekenhuis melden voor een afspraak op de poli of de pre-operatieve poli, of voor een opname of operatie, zijn verplicht hun actuele medicatieoverzicht mee te brengen. Doen zij dit niet, dan kan een opname of operatie niet doorgaan.

Je hebt geen debatavond nodig om uit te leggen waarom dit een goed idee is. Het verhoogt de kwaliteit en effectiviteit van handelen. Het is op die gronden goed uit te leggen aan de patiënt. En het versterkt de rol van de huisarts en de openbaar apotheker, die weten wat de patiënt voorgeschreven krijgt. En die een korte lijn naar die patiënt hebben, en dus weten in hoeverre de voorschrijving overeenkomt met diens daadwerkelijke geneesmiddelengebruik.

Bovendien versterkt de maatregel het wederzijds contact tussen het ziekenhuis, de openbare apotheek en de huisartspraktijk. Een contact dat ertoe kan bijdragen dat ook bij ontslag van de patiënt de juiste actuele medicatiegegevens mee terug de eerste lijn in gaan. Helemaal goed dit. Deze handeling mag wat mij betreft zo snel mogelijk als verplichting van het ziekenhuis aan de patiënt als prestatie-indicator gaan gelden.

Delen