Haastige spoed

Het aantal afdelingen SEH in Nederlandse ziekenhuizen kan omlaag, daarover is iedereen het eens. De vraag is echter: met hoeveel? De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg heeft het over een reductie van ‘pakweg de helft’ van die afdelingen in de thans bestaande basisziekenhuizen. Ter compensatie zouden dan de eerstelijns gezondheidscentra moeten worden opgewaardeerd tot 24/7 centra.

Een realistisch scenario? In ieder geval een goede nuancering in het nu al enige tijd durende debat over de afdelingen SEH, waarin het vooral populair lijkt om te zeggen dat de helft best morgen al dicht kan. De RVZ gaat weliswaar uit van ditzelfde aantal, maar voegt hier wel een belangrijke voorwaarde aan toe: opwaardering van de eerstelijns gezondheidscentra tot 24/7 centra. Dan heb je het niet meer over morgen of volgende week, want dan moet de infrastructuur van die gezondheidscentra eerst worden aangepast aan die zorgzwaarte, en dan moeten medisch specialisten bereid zijn het ziekenhuis te verlaten om in die centra te gaan werken.

Daar gaat meer tijd overheen. Maar het sluit wel aan bij de zorgvraag waarmee de afdelingen SEH in toenemende mate worden geconfronteerd. Nu al zijn er afdelingen SEH waar driekwart van de acute zorgvragen van chronische patiënten komt. Mensen die voor het grootste deel van hun zorg kunnen volstaan met de huisarts, apotheker, fysiotherapeut en diëtist, maar die door tijdelijke verslechtering van hun gezondheidstoestand soms meer specialistische zorg nodig hebben. Als die chronische patiënten inderdaad voor hun totale zorgpakket in een opgewaardeerd eerstelijnscentrum terecht kunnen, zoals de RVZ wil, dan kan het aantal afdelingen SEH inderdaad drastisch omlaag. Ik vraag me alleen af hoe oud Edith Schippers is tegen de tijd dat dit scenario gerealiseerd is.

Delen